Pågående samråd

Sweden Pelagic
H2OLAND agerar tekniskt ombud åt Sweden Pelagic i deras arbete med tillståndsansökan för en tillfällig reningsanläggning vid det kommunala reningsverket i Ellös.

Samrådsunderlaget för ärendet kommer att presenteras inom kort.