Välkommen till H2OLAND!

H2OLAND AB är ett oberoende konsultföretag inom miljö- och vattenteknik med goda kunskaper om den senaste processtekniken.

H2OLAND AB finns med från förstudie och processdimensionering till förfrågningsunderlag, MKB och tillståndsansökan. Vi fungerar som löpande processtöd åt kommunala VA-organisationer och hjälper till med att utvärdera och optimera befintliga processer. Utöver detta utför vi periodiska besiktningar, egenkontrollprogram, driftinstruktioner, pilotförsök, laboratorieförsök och provtagning.

H2OLAND AB är ett mindre företag med kontor i Alingsås som under mer än 15 år framgångsrikt utarbetat lösningar till sina kunder. I flera större och mer komplexa projekt samarbetar vi med större konsultföretag och leverantörer både från Sverige och utlandet.

Ett urval av våra projekt finns beskrivna under fliken Projekt.