Jobb

H2OLAND AB är ett oberoende konsultföretag inom miljö- och vattenteknik med goda kunskaper om den senaste processtekniken. Vår huvudinriktning är processfrågor inom dricks- och avloppsvattenrening.

H2OLAND AB finns med från förstudie och processdimensionering till förfrågningsunderlag, MKB och tillståndsansökan. Vi utför även periodiska besiktningar, egenkontrollprogram, driftinstruktioner, pilotförsök, laboratorieförsök och provtagning.

H2OLAND AB har framgångsrikt utarbetat lösningar till sina kunder sedan 2002. Kunskap om VA-processteknik är en bristvara i Sverige. Som anställd vid H2OLAND AB har du därmed stora möjligheter att utvecklas professionellt och att ta del av mångårig kunskap på området.

Förutom spetskompetens inom avloppsvattenrening/process finns det några områden där H2OLAND AB, som oberoende konsult, är ledande i Norden: Aerobt granulärt slam för kväverening och biologisk fosforrening, aggressiv SBR för kväverening och biologisk fosforrening, olika kombinationer av MBBR och aktivslam för kväverening, kontinuerligt spolande sandfilter för efterdenitrifikation, …..

Hos H2OLAND AB får du arbeta med att ta fram och utvärdera unika processlösningar. Läs mer om våra unika projekt under menyn Projekt

Kvalifikationer:

 • Civilingenjörsexamen inom VA/kemi/processteknik
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska språket
 • IT-kunskaper, officepaketet
 • Vi prioriterar sökanden med ett par års arbetslivserfarenhet inom området.
 • Det är en fördel om du kan tänka dig att bosätta dig i kontorets närområde.

Som anställd vid H2OLAND AB kommer dina arbetsuppgifter främst att vara:

 • Upprättande av tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivningar
 • Bearbetning av mätdata från vatten-och reningsverk
 • Processberäkningar och dimensionering av vatten- och reningsverk
 • Genomförande av pilot-och laboratorieförsök
 • Upprättande av egenkontrollprogram och driftinstruktioner
 • Samarbete och rådgivning mot kommuners och industriers VA- och miljöavdelningar
 • Samarbete med andra konsultföretag i större projekt
 • Rapportering och dokumentation

Är du intresserad av att jobba hos oss eller vill du veta mer om företaget?
Hör av dig till mark.de.blois@h2oland.se