Egenkontrollprogram med driftinstruktioner

H2OLAND AB har arbetat med att upprätta egenkontrollprogram med ingående driftinstruktioner för en rad verk.
I detta ingår utöver driftinstruktioner även förteckningar över lagar, kemikalier och utrustning, riskbedömningar för miljö- och hälsorisker, processchema, journaler, rutiner och en anläggningsbeskrivning.

Exempel på avloppsreningsverk där H2OLAND AB under de senaste åren har tagit fram eller arbetar med att ta fram egenkontrollprogram ges nedan.

Österröds ARV, Strömstads kommun (2018)
Ängholmens ARV, Tjörns kommun (2016)
Skärhamns ARV, Tjörns kommun (2016)
Höviksnäs ARV, Tjörns kommun (2015)
Omholmens ARV, Sotenäs kommun (2015)
Tuvesvik ARV, Orust kommun (2015)
Diseröd ARV, Kungälvs kommun (2013)
Dösebacka VV, Kungälvs kommun (2013)
Kode ARV, Kungälvs kommun. (2013)
Lysegårdens VV, Kungälvs kommun (2013)
Hedekas ARV, Munkedals kommun (2012)
Torreby ARV, Munkedals kommun (2012)