Kontrollprogram

H2OLAND AB har under de senaste åren tagit fram kontrollprogram för ett antal olika avloppsreningsverk.

Exempel på reningsverk där detta skett listas nedan.

Ellös ARV, Orust kommun (2018)
Svanesunds ARV, Orust kommun (2015)
Tuvesvik ARV, Orust kommun (2015)
Varekils ARV, Orust kommun (2015)
Ängholmens ARV, Tjörns kommun (2015)
Höviksnäs ARV, Tjörns kommun (2015)
Marstrands ARV, Kungälvs kommun (2014)
Omholmens ARV, Sotenäs kommun (2013)
Munkedal ARV, Munkedals kommun (2012)
Hedekas ARV, Munkedals kommun (2012)
Torreby ARV, Munkedals kommun (2012)
Dingle ARV, Munkedals kommun (2012)