Nyheter

SVU Förbehandling 2020
Läs mer om vår förstudie gällande förbehandling på ledningsnätet!
https://www.svensktvatten.se/forskning/sa-jobbar-vi-med-forskning-svu/pagaende-svu-projekt2/forbehandling-pa-ledningsnatet–forstudie/

Nordiwa i Helsingfors 23/9-25/9
H2OLAND kommer att bidra med tre presentationer vid Nordiwa i Helsingfors 23/9-25/9.

H2OLAND kommer att presentera om utmaningarna och möjligheterna som uppstår vid intrimningen av Höviksnäs ARV, Tjörns kommun, och hur processavloppsvatten fungerar som kolkälla för efterdenitrifikation på Ängholmens ARV, Tjörns kommun, under måndagen. På tisdag presenterar H2OLAND om erfarenheter av ett alternativt driftsätt av konventionella SBR-reaktorer med mikrosilar från Bodalens ARV, Tanums kommun.

Programmet för nordiwa hittar man här och H2OLANDs tre presentationer hittar du i länkarna nedan.

Nitrite formation in continuous backwash filters for post-DN

Wastewater from fish processing industries as carbon source

Aggressive SBR – A new way of operating SBR plants

H2OLAND deltar även i SVU-projektet AGNES II om uppstarten av AGS-reaktorer på Österröd, Strömstads kommun, som presenteras av Jennifer Ekholm, doktorand vid Chalmers University of Technology. Jennifers presentation hittas här.

Nationella konferensen Avlopp & Miljö 2019
6-7 februari kommer H2OLAND att delta med monter på den Nationella konferensen Avlopp & Miljö som i år arrangeras i Sundsvall. Välkomna att besöka oss!

Envisys Höstmöte 2018
Den 15 november kommer Mark de Blois från H2OLAND tillsammans med Jannie Lundell från Västvatten att prata om Omholmens ARV på Envisys Höstmöte 2018.

Seminarium hos H2OLAND
Tack till alla som kom på vårt seminarium den 18 oktober!
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller vill veta mer om våra projekt.

Vattenstämman 2018
H2OLAND kommer att delta med en presentation och en monter vid Vattenstämman 2018 i Helsingborg den 22-23 maj. På onsdag den 23 maj 13.25-13.50 i sal Henry pratar vi om Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige.

Läs mer om några av våra projekt:

H2OLANDs MBBR-projekt

Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige

Nytt kontor
Vi flyttar till större lokaler i centrala Alingsås. Vår nya besöksadress från och med den 4 april 2018 är:

Östra Vattugränd 2, Alingsås

Vår postadress kommer även i fortsättningen att vara:

H2OLAND AB

Grindgatan 1

441 36 Alingsås

IWA Biofilms: Granular Sludge Conference 2018
Mark de Blois, H2OLAND deltar med en presentation vid konferensen IWA Biofilms: Granular Sludge Conference i Delft, Nederländerna, 18-21 mars 2018. Bidraget har titeln Heavy sludge production in a conventional SBR in Sweden och har tagits fram tillsammans med Michael Viberg på Tanums kommun.

Nationella konferensen Avlopp & Miljö #NAM2018
H2OLAND deltar med en monter på Nationella konferensen Avlopp & Miljö i Linköping, 31 januari-1 februari 2018. Välkomna att besöka oss!

Nordiwa 2017
H2OLAND deltog med tre workshop-presentationer och en poster vid Nordiwa-konferensen i Århus i Danmark, 10-12 oktober 2017.

Aerobic granular sludge – opportunities and challanges – Poster om förutsättningarna för AGS i Sverige, framtagen tillsammans med de övriga deltagarna i det utvecklingsprojekt om AGS som H2OLAND under 2017 har deltagit i, Sweden Water Research, Chalmers tekniska högskola, Strömstads kommun, Uppsala Vatten och VA SYD.

MBBR and activated sludge: 1 + 1 = 3? – Workshop-presentation om processlösningarna på Tuvesviks ARV på Orust och Munkedals ARV i Munkedal.

Trickling filter disasters at the west coast of Sweden – Workshop-presentation om biobäddar längs Västkusten som kollapsat eller satts igen.

Wastewater from fish processing industries as carbon source – Workshop-presentation om processlösningen på Ängholmens ARV på Tjörn.

Ängholmens ARV i Cirkulation 4/17
Artikel om Ängholmens ARV på Tjörn i senaste numret av Cirkulation (4/17).

Länk för prenumeranter.

Vattenstämman 2017
H2OLAND deltog med en monter på Vattenstämman 2017 i Karlstad den 16-17 maj. Tack till er som besökte oss!

SVU-projekt om Aerobt granulärt slam
H2OLAND deltar under 2017 i ett utvecklingsprojekt om den nya reningstekniken aerobt granulärt slam (AGS) tillsammans med Sweden Water Research, Chalmers tekniska högskola, Strömstads kommun, Uppsala Vatten och VA SYD.